Náš výrobní sortiment

O nás

 1. Založení společnosti

  1996

  Společnost LN FOOD, zahájila svou činnost jako regionální balírna hygienicky baleného cukru. Firma byla založena českým investorem se zaměřením především na region České Republiky. Postupem času se rozšiřoval jak sortiment, tak i oblast působení firmy.

 2. Rozšíření sortimentu

  1999

  Rozšíření sortimentu o cukr v MO a průmyslovém balení.

 3. Výstavba závodu

  2000

  Výstavba prvního závodu porcí v Olomouci Lazcích. Otevření divize dopravy a logistiky.

 4. Nová automatická linka

  2002

  Rozšíření strojního parku a další automatická linka výroby porcí.

 5. Nové linky a rozšíření sortimentu

  2003

  Nákup dalších automatických výrobních linek porcí. Rozšíření sortimentu o sladidla značky EQUAL. Společnost se zařadila mezi hlavní hráče na trhu. Aplikace HACCP do provozní praxe.

 6. Zahájen prodej do SRN

  2004

  Vstupem ČR do EU, v roce 2004, zahajuje LN GROUP s.r.o. svou expanzi do okolních zemí, především Německa, kam dnes směřuje většinu své produkce potravin v porcích.

 7. Motorsport

  2005

  Vznik divize Motosport.

 8. Rozšíření skupiny

  2006

  Rozšíření skupiny o SELIKO trading, a. s. Nákup dalších automatických výrobních linek porcí.

 9. Koupě závodu v Dolanech, revitalizace SELIKO

  2007

  Rozšíření výrobních a skladových kapacit o závod tzv. "těžké balírny" a výroby instantních čajů v Dolanech, který přináší po značných investicích další výrobní možnosti. Zahájení realizace projektu instantní nápoje a nákup dalších automatických výrobních linek HB potravin.

  Vedle produkce a distribuce potravin společnost průběžně rozvíjela i oblast dopravy a motosportu. Důležitým projektem firmy byla od 2007 i úspěšná revitalizace firmy SELIKO, kde LN GROUP, s. r. o., držela majoritní balík akcií.

 10. Rekonstrukcé závodu Dolany

  2008

  První rekonstrukce vnitřních prostor nemovitostí závodu Dolany. Doplnění a rozšíření strojního parku závodu Dolany a nákup dalších automatických výrobních linek HB potravin.

 11. Logistický park

  2009

  Zahájení výstavby logistického parku závodu Dolany – hala A.

 12. Prodej SELIKO

  2010

  Prodej firmy SELIKO mimo skupinu. Výrazné rozšíření sortimentu společnosti v novém závodě DOLANY.

 13. Licence na dovoz rýže

  2013

  Zisk licence na dovoz rýže do ČR. Sloučení výrobních závodů a rekonstrukce objektu Dolany 683. Realizace projektu úspory energie.

 14. Strategický partner

  2014

  Vstup nového strategického partnera, pana Luďka Brtníka. Posílení divize porcí o kapacitu 25 mil. porcí měsíčně. Začátek rozsáhlých investic.

 15. Investice a rozvoj podniku

  2015

  Výstavba skladové haly B. Pořízení výrobních linek instantních potravin, pekařských ingrediencí a prášku do pečiva. Posílení divize porcí o kapacitu 35 mil. porcí měsíčně.

 16. Pokračování investice

  2016

  Dostavba logistického a výrobního závodu a kolaudace výrobního závodu. Zisk importní licence pro dovoz cukru do EU. V období let 2014 až 2016 bylo proinvestováno zhruba 75 mil. Kč. Došlo k rekonstrukci celého výrobního závodu, bylo vystavěno cca 3000 m2 a došlo k výraznému rozšíření výrobních kapacit instantních potravin a zřízení středisek výroby pekařských ingrediencí.

Vaše jméno(*)
Please type your full name.
E-mail(*)
Invalid email address.
Text zprávy
Neplatný vstup
Ověření(*)
Ověření
Neplatný vstup

LN FOOD
Dolany 683
783 16 Dolany u Olomouce
Česká republika

Tel.: +420 776 142 256
Fax: +420 585 206 722

DIČ: CZ 258 151 05

© 2016-2021 LN FOOD | Tvorba webové stránky carl.cz

Naše projekty