Podnikové vzdělávání ve společnosti LN FOOD

eu esf

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005306

Společnost LN FOOD realizuje projekt CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005306 Podnikové vzdělávání ve společnosti LN FOOD Projekt je realizován po dobu 24 měsíců, v období 1. 7. 2017 - 30. 6. 2019.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

V rámci projektu jsou zaměstnanci školeni v následujících oblastech, dle konkrétní pracovní náplně zaměstnance:

  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Technické a jiné odborné vzdělávání

Snížení energetické náročnosti provozovny LN FOOD

Dotace OP PIK

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002860

Společnost LN FOOD realizuje v letech 2017 a 2018 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program ÚSPORY ENERGIE – Výzva I s názvem Snížení energetické náročnosti provozovny LN FOOD

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je realizace energetických úspor v provozovně společnosti LN FOOD, č.p. 684 v Dolanech u Olomouce. V rámci projektu dojde k zateplení objektu - obvodový plášť, střecha + výměna světlíků, využití odpadního tepla při provozu kompresoru, instalace fotovoltaické elektrárny, úprava stávajícího nuceného větrání výrobního objektu a instalace tři rekuperačních jednotek a bude vyregulována otopná soustava s teplovodním rozvodem a otopnými tělesy.

Hlavním cílem projektu je realizace energetických úspor v rámci výrobní haly společnosti LN FOOD Tohoto cíle bude dosaženo realizací předkládaného projektu - provedení stavebních úprav a nákupu a implementací technologií, jenž mají vliv na úspory energií.

Expanze společnosti LN FOOD na zahraničních trzích

Dotace OP PIK

Reg. č.: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008929

Společnost LN FOOD realizuje v letech 2017, 2018, 2019 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program MARKETING – VÝZVA II s názvem Expanze společnosti LN FOOD na zahraničních trzích.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je účast na 13 zahraničních veletrzích v Německu a Francii za účelem expanze společnosti LN FOOD v zahraničí, zvýšení exportu a v neposlední řadě navýšení objemu tržeb.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím účasti na 13 zahraničních veletrzích získání nových zahraničních partnerů, zakázek a tím i navýšení tržeb společnosti LN FOOD

Ostatní projekty

Dotace OP PIK
Název projektuČíslo projektu / dohodyDoba realizace
Realizace energetických úspor ve společnosti LN FOOD 3.1 EED03/1685 11/2013 - 6/2014
Nákup výrobní linky na výrobu instantních a trvanlivých potravin 2.2 RV03/2302 11/2014 - 07/2015
Obsluha a údržba zařízení: Sušárna BEFI01 OLA-MN-97/2015 05/2015
Obsluha a údržba zařízení: ABM-15EN OLA-MN-99/2015 05/2015
Obsluha a údržba zařízení: ABM-05EN+APD01 OLA-MN-107/2015 06/2015
Obsluha a údržba zařízení: ULLISE S2000 OLA-MN-105/2015 06 - 07/2015
Obsluha a údržba zařízení: Soutech SP-PBL-1424AT OLA-MN-100/2015 07/2015
Obsluha a údržba zařízení: SP-PBL-1412 OLA-MN-102/2015 07/2015
Obsluha a údržba zařízení: UM-GAMMA OLA-MN-108/2015 07/2015
Obsluha a údržba zařízení: Nomatech 350 OLA-MN-101/2015 08/2015
Obsluha a údržba zařízení: POSTPACK MH 170-ZIP OLA-MN-103/2015 08/2015
Obsluha a údržba zařízení: APPEC s dobalovacím robotem OLA-MN-229/2015 08/2015
Pořízení výrobní linky na výrobu prášku do pečiva a pekařské ingredience 2.2 RV03/5334 10/2015 - 12/2015
Kurz logistiky, skladu a obchodu s využitím IS Helios OLA-MN-43/2016 07/2016 - 01/2017
Kurz řízení výroby s využitím IS Helios OLA-MN-42/2016 07/2016 - 03/2017
Práce s grafickými programy skupiny Adobe (Photoshop, Illustrator, Corel Draw, InDesign) OLA-MN-95/2016 09 - 11/2016
Seznámení se plánováním a řízením projektů za pomoci programu Microsoft Project OLA-MN-96/2016 02 - 04/2017
Práce s databází MySQL a její propojení s Microsoft Excel OLA-MN-97/2016 01 - 05/2017
Zvýšení odborných znalostí v projetovo – logistické části IS Helios OLA-MN-24/2018 02-05/2018
Programovací jazyk MS SQL OLA-MN-25/2018 02-04/2018
Školení odborných znalostí v obchodně manažerské části IS Helios OLA-MN-26/2018 02-06/2018
LN FOOD
Dolany 683
783 16 Dolany u Olomouce
Česká republika
Telefon: +420 585 226 413
Fax: +420 585 206 722
Vaše jméno(*)
Please type your full name.
E-mail(*)
Invalid email address.
Text zprávy
Neplatný vstup
Ověření(*)
Ověření
Neplatný vstup

LN FOOD
Dolany 683
783 16 Dolany u Olomouce
Česká republika

Tel.: +420 776 142 256
Fax: +420 585 206 722

DIČ: CZ 258 151 05

© 2016-2020 LN FOOD | Tvorba webové stránky carl.cz

Naše projekty