Historie

Společnost LN FOOD, zahájila svou činnost v roce 1996, jako regionální balírna hygienicky baleného cukru. Firma byla založena českým investorem se zaměřením především na región České Republiky. Postupem času se rozšiřoval jak sortiment, tak i oblast působení firmy.

Krátce po svém rozjezdu společnost rozšířila svou činnost o obchod cukrem (MO balení i průmyslové). V této oblasti se od roku 2003 zařadila mezi hlavní hráče trhu.

Vstupem ČR do EU, v roce 2004, zahajuje LN FOOD svou expanzi do okolních zemí, především Německa, kam dnes směřuje většinu své produkce potravin v porcích.

V roce 2007 došlo k rozšíření výrobních a skladových kapacit o závod tzv. „těžké balírny“ a výroby instantních čajů v Dolanech, který přináší po značných investicích další výrobní možnosti.

Vedle produkce a distribuce potravin společnost průběžně rozvíjela i oblast dopravy a motosportu. Důležitým projektem firmy bylo od 2007 i úspěšné revitalizování firmy SELIKO, kde LN FOOD držel majoritní balík akcií, s vyústěním v prodej strategickému partnerovi v roce 2010.

Významným krokem bylo také spojení dvou výrobních závodů do jednoho moderního výrobního závodu a to Dolany u Olomouce. Za využití EU fondů došlo k rekonstrukci objektu č.p. 683, se zaměřením na úspory energií, doplnění výrobních technologií a zřízení sídla firmy přímo ve výrobním závodě.

Sezóna investic pokračovala v roce 2014 až 2016. Bylo proinvestováno zhruba 75mil.Kč. Došlo k rekonstrukci celého výrobního závodu, bylo vystavěno cca 3.000m2 a došlo k výraznému rozšíření výrobních kapacit instantních potravin a zřízení středisek výroby pekařských ingrediencí.

V roce 2014 vstoupil do společnosti nový strategický partner p. Luděk Brtník.

Stručně lze historii také popsat těmito událostmi

1996

 • Založení společnosti p. Liborem Nevimou
 • zahájení produkce a distribuce HB cukru

1999

 • rozšíření sortimentu o cukr v MO a průmyslovém balení

2000

 • výstavba prvního závodu porcí v Olomouci Lazce
 • otevření divize dopravy a logistiky

2002

 • rozšíření strojního parku i další automatické linka výroby porcí

2003

 • nákup dalších automatických výrobních linek porcí
 • rozšíření sortimentu o sladidla značky EQUAL
 • aplikace HACCP do provozní praxe

2004

 • zahájení prodeje do SRN a okolních středoevropských zemí (po vstupu do EU)

2005

 • vznik divize Motosport

2006

 • rozšíření skupiny o SELIKO trading a.s.
 • nákup dalších automatických výrobních linek porcí

2007

 • nákup závodu DOLANY
 • zahájení realizace projektu instantní nápoje
 • nákup dalších automatických výrobních linek HB potravin

2008

 • první rekonstrukce vnitřních prostor nemovitostí závodu Dolany
 • doplnění a rozšíření strojního parku závodu Dolany
 • nákup dalších automatických výrobních linek HB potravin

2009

 • zahájení výstavby logistického parku závodu Dolany – hala A

2010

 • prodej firmy SELIKO mimo skupinu
 • výrazné rozšíření sortimentu společnosti v novém závodě DOLANY

2013

 • zisk licence na dovoz rýže
 • sloučení výrobních závodů
 • rekonstrukce objektu Dolany 683
 • realizace projektu úspory energie

2014

 • vstup nového strategického partnera
 • posílení divize porcí o kapacitu 25mil. porcí měsíčně

2015

 • výstavba skladové haly B
 • pořízení výrobní linky instantních potravin a pekařských ingrediencí
 • pořízení výrobní linky prášku do pečiva
 • posílení divize porcí o kapacitu 35 mil. porcí měsíčně

2016

 • dostavba logistického a výrobního závodu
 • kolaudace výrobního závodu
 • zisk importní licence pro dovoz cukru do EU
LN FOOD
Dolany 683
783 16 Dolany u Olomouce
Česká republika
Telefon: +420 585 226 413
Fax: +420 585 206 722
Vaše jméno(*)
Please type your full name.
E-mail(*)
Invalid email address.
Text zprávy
Neplatný vstup
Ověření(*)
Ověření
Neplatný vstup

LN FOOD
Dolany 683
783 16 Dolany u Olomouce
Česká republika

Tel.: +420 776 142 256
Fax: +420 585 206 722

DIČ: CZ 258 151 05

© 2016-2021 LN FOOD | Tvorba webové stránky carl.cz

Naše projekty